Kontrollerte transaksjoner og mellomværender (RF-1123 ) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1123 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skal leveres av selskap og innretning som har transaksjoner og mellomværender med nærstående foretak.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema