Landbruk (RF-1177) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1177 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Næringsdrivende innenfor jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring og reindrift, som har bokføringsplikt etter bokføringsloven av 19. november 2004 nr. 73, § 2 annet ledd, skal levere Næringsoppgave 1 (RF-1175) med (RF-1177) Landbruk (tilleggsskjema).

Ved salg av gårdsbruk/skogeiendom, må det vedlegges fordeling av vederlag på jord, skog, boliger og øvrige driftsmidler og hvordan gevinster er beregnet.
Til bruk ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for riktig fastsettelse av skatt og eventuell folketrygdavgift.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema