Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt gjelder kjøp av avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller innenlands kjøp av klimakvoter og gull.

For å korrigere terminer før 1. januar 2017, bruk lenken under "Gamle versjoner av skjemaet".

Start tjeneste

På grunn av korona-situasjonen kan det være endringer på frister, sanksjoner eller andre praktiske forordninger. Les mer om regjeringens tiltakspakker og hvilke endringer Skatteetaten gjør

For mva berøres innbetalingsfrist, tvangsmulkt og satser.

Om denne tjenesten

Innlevering kvartalsvis til følgende datoer:

1. kvartal – 10. mai
2. kvartal – 10. august
3. kvartal – 10. november
4. kvartal – 10. februar

MVA-meldingen skal bare leveres for de kvartaler det oppstår plikt til å beregne merverdiavgift.

Du skal ikke beregne og betale merverdiavgift før samlet kjøp for et kvartal overstiger 2 000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet.

MVA-meldingen for omvendt avgiftsplikt skal leveres av de næringsdrivende og offentlige virksomheter som:

  • ikke er registert i Merverdiavgiftsregisteret, og som
  • kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller kjøper klimakvoter og gull fra norskregistrert selger. 

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinnrollen Ansvarlig revisorRegnskapsmedarbeiderRegnskapsfører uten signeringsrettighet eller Revisormedarbeider.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrettighet .

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning.

Mva-meldingen består av ett skjema (RF-0005).

Skal du korrigere mva-meldinger for terminer før 1. januar 2017, bruker du dette skjemaet:

RF-0005 Merverdiavgift (mva/moms) –omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt for 2016 og tidligere år

Åpne kontaktskjema