Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt gjelder kjøp av avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller innenlands kjøp av klimakvoter og gull.

For å korrigere terminer før 1. januar 2017, bruk lenken under "Gamle versjoner av skjemaet".

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Innlevering kvartalsvis til følgende datoer:

1. kvartal – 10. mai
2. kvartal – 10. august
3. kvartal – 10. november
4. kvartal – 10. februar

MVA-meldingen skal bare leveres for de kvartaler det oppstår plikt til å beregne merverdiavgift.

Du skal ikke beregne og betale merverdiavgift før samlet kjøp for et kvartal overstiger 2 000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet.

MVA-meldingen for omvendt avgiftsplikt skal leveres av de næringsdrivende og offentlige virksomheter som:

  • ikke er registert i Merverdiavgiftsregisteret, og som
  • kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller kjøper klimakvoter og gull fra norskregistrert selger. 

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinnrollen Ansvarlig revisorRegnskapsmedarbeiderRegnskapsfører uten signeringsrettighet eller Revisormedarbeider.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrettighet .

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning.

Mva-meldingen består av ett skjema (RF-0005).

Skal du korrigere mva-meldinger for terminer før 1. januar 2017, bruker du dette skjemaet:

RF-0005 Merverdiavgift (mva/moms) –omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt for 2016 og tidligere år

Åpne kontaktskjema