Mva-meldingen for primærnæring skal leveres av avgiftspliktige (momspliktige) i primærnæringen som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Den viser hvor mye merverdiavgift du som avgiftspliktig skal innbetale til staten, eller staten skal tilbakebetale til deg.

For å korrigere terminer før 1. januar 2017, bruk lenken under "Gamle versjoner av skjemaet".

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Årlig innlevering – 10. april.

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

 

Mva-meldingen for primærnæring skal leveres av næringsdrivende innen jordbruk, skogbruk og fiske som har omsetning over en viss størrelse av avgiftspliktige varer og tjenester.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinnrollen Ansvarlig revisor,  Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrettighet eller Revisormedarbeider.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrettighet , Kontaktperson NUF eller Norsk representant for utenlandsk enhet.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning.

Mva-meldingen består av ett skjema (RF-0004).

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret vil finne skjemaet i sin Meldingsboks i Altinn ca. 40 dager før innleveringsfrist. Du finner også mva-meldingen under Skjema og tjenester.

Det er ikke mulig å sende inn mva-meldingen for enheter som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Du kan benytte tjenesten «Min MVA-konto» for å sjekke mva-reskontro overfor Skatteetaten.

Skal du korrigere mva-meldinger for terminer før 1.1.2017, bruker du dette skjemaet:

RF-0004 Merverdiavgift (mva/moms) –omsetningsoppgave for primærnæring for 2016 og tidligere år

Åpne kontaktskjema