Mva-meldingen for primærnæring skal leveres av avgiftspliktige (momspliktige) i primærnæringen som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Den viser hvor mye merverdiavgift du som avgiftspliktig skal innbetale til staten, eller staten skal tilbakebetale til deg.

For å korrigere terminer før 1. januar 2017, bruk lenken under "Gamle versjoner av skjemaet".

Start tjeneste

På grunn av korona-situasjonen kan det være endringer på frister, sanksjoner eller andre praktiske forordninger. Les mer om regjeringens tiltakspakker og hvilke endringer Skatteetaten gjør.

For mva berøres innbetalingsfrist, tvangsmulkt og satser.

Om denne tjenesten

Årlig innlevering – 10. april.

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

 

Mva-meldingen for primærnæring skal leveres av næringsdrivende innen jordbruk, skogbruk og fiske som har omsetning over en viss størrelse av avgiftspliktige varer og tjenester.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinnrollen Ansvarlig revisor,  Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrettighet eller Revisormedarbeider.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrettighet  eller Kontaktperson NUF.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning.

Når det gjelder kontaktperson NUF er dette en rolle fra Enhetsregisteret som ikke kan delegeres i Altinn.  Den kan imidlertid endres via Samordnet registermelding.

Mva-meldingen består av ett skjema (RF-0004).

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret vil finne skjemaet i sin Meldingsboks i Altinn ca. 40 dager før innleveringsfrist. Du finner også mva-meldingen under "Alle skjema".

Det er ikke mulig å sende inn mva-meldingen for enheter som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Du kan benytte tjenesten «Min MVA-konto» for å sjekke mva-reskontro overfor Skatteetaten.

Skal du korrigere mva-meldinger for terminer før 1.1.2017, bruker du dette skjemaet:

RF-0004 Merverdiavgift (mva/moms) –omsetningsoppgave for primærnæring for 2016 og tidligere år

Åpne kontaktskjema