Fra 1.1.22 kommer det ny MVA-melding (merverdiavgift) for alminnelig- og primærnæring.

Skal du levere mva-melding for terminer i 2022 kan du levere enten via ditt regnskapssystem, eller på skatteetaten.no.

Finn ut hvilket format du skal levere mva-melding i, og hva som er nytt på skattetaten.no.

Logg inn direkte for å levere mva-melding i nytt format (for perioder fra og med 1.1.2022).

Terminer for 2021

Skal du levere mva-meldingen for 6. termin (november til desember 2021) gjør du dette i gammelt format.

Start tjeneste

På grunn av korona-situasjonen kan det være endringer på frister, sanksjoner eller andre praktiske forordninger. Les mer om regjeringens tiltakspakker og hvilke endringer Skatteetaten gjør.

For mva berøres innbetalingsfrist, tvangsmulkt og satser.

NB! Det er oppgitt feil betalingsfrist i kvitteringen for RF-0002 Skattemeldingen for merverdiavgift. Korrekt betalingsfrist 1 termin 2020 skal være 10 juni.

Om denne tjenesten

Innlevering hver annen måned til følgende datoer:

  1. termin – 10.april
  2. termin – 10. juni
  3. termin – 31. august
  4. termin – 10. oktober
  5. termin – 10. desember
  6. termin – 10. februar

 Årstermin: – 10. mars

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Du kan søke om kortere terminperioder. Innleveringsfristen er da 1 måned og 10 dager etter utløpet av terminperioden.

Du kan også søke om innlevering en gang per år om du har omsetning under kr 1 million. Vilkåret er at du har levert mva-melding og betalt til vanlige terminer i 12 måneder.

 

Mva-meldingen skal leveres av de som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret,det vil si næringsdrivende og offentlige med avgiftspliktig omsetning, uttak og import av varer og tjenester.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinnrollen Ansvarlig revisorRegnskapsmedarbeiderRegnskapsfører uten signeringsrettighet eller Revisormedarbeider.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Kontaktperson NUF  eller Regnskapsfører med signeringsrettighet.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning.

Når det gjelder rollen Kontaktperson NUF er dette en rolle fra Enhetsregisteret som ikke kan delegeres i Altinn.  Den kan imidlertid endres vi Samordnet registermelding.

Mva-meldingen består av ett skjema (RF-0002).

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret vil finne skjemaet i sin Meldingsboks i Altinn ca. 40 dager før innleveringsfrist. Du finner også mva-meldingen under "alle skjema".

Det er ikke mulig å sende inn mva-meldingen for enheter som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Du kan benytte tjenesten «Min MVA-konto» for å sjekke mva-reskontro overfor Skatteetaten.

Skal du korrigere mva-meldinger for terminer før 1. januar 2017, bruker du dette skjemaet:

RF-0002 Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig omsetningsoppgave for 2016 og tidligere år

Åpne kontaktskjema