Momskonto for bedrifter er en tjeneste fra Skatteetaten som gir organisasjoner registrert i Enhetsregisteret informasjon om alle utestående krav knyttet til merverdiavgift.

Informasjonen er lett å finne og lett og skrive ut. En utskrift erstatter IKKE skatte-/avgiftsattest.

Start tjeneste

På grunn av korona-situasjonen kan det være endringer på frister, sanksjoner eller andre praktiske forordninger. Les mer om regjeringens tiltakspakker og hvilke endringer Skatteetaten gjør

For mva berøres innbetalingsfrist, tvangsmulkt og satser.

Om denne tjenesten

For å benytte denne tjenesten trenger du Altinn-rollen Begrenset signeringsrett, Ansvarlig revisor, Regnskapsfører uten signeringsrett, Regnskapsførerer uten signeringsrett, Revisormedarbeider eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til tjenesten

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema