Næringsoppgave 1 (RF-1175) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1175 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Næringsoppgave 1 (RF-1175) skal leveres av næringsdrivende som etter bokføringsloven av 19. november 2004 nr. 73, § 2 annet ledd har bokføringsplikt for den virksomheten som drives. Som bokføringspliktig etter § 2 annet ledd regnes en skattepliktig som driver virksomhet og som derfor plikter å levere næringsoppgaver etter ligningsloven § 4-4 nr. 1. For de som driver utleievirksomhet som ikke anses som næringsvirksomhet benyttes Utleie mv. av fast eiendom (RF-1189). Dette gjelder også for utleie av jord.

I tillegg til RF-1175 må alle næringsdrivende normalt levere skjema for beregning av personinntekt (RF-1224), Avskrivningsskjema (RF-1084) og dersom det er aktuelt Gevinst- og tapskonto (RF-1219). Kreves fradrag for kostnader vedrørende stasjonsvogn, varebil, lastebil under 7,5 tonn eller personbil (nyttet mer enn 6000 km i næring) skal bilskjema (RF-1125) leveres sammen med skattemeldingen.

Til bruk ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for fastsettelse av formues- og inntektsskatt og eventuell folketrygdavgift.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema