Næringsoppgave 2 (RF-1167) Vedlegg

Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1167 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Næringsoppgave 2 skal leveres av alle aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter lov om årsregnskap av 17. juli 1998 nr. 56 (regnskapsloven) § 1-2 første ledd (fullt regnskapspliktige).

Til bruk ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for fastsettelse av formues- og inntektsskatt og eventuell folketrygdavgift.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema