Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak (RF-1173) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1173 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. (RF-1173) skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 16.12.1998 nr 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (årsregnskapsforskriften for banker mv.). Dette innebærer at følgende foretak skal levere RF-1173:

  1. forretningsbanker, jf. lov av 24. mai 1961 nr 2 om forretningsbanker,
  2. sparebanker, jf. lov av 24. mai 1961 nr 1 om sparebanker
  3. Norges Postbank, jf. lov 5. juni 1992 nr 51 om Norges Postbank
  4. finansieringsforetak, jf lov av 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner kapittel 3.
  5. morselskap som nevnt i lov av 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-2 bokstav d som eier institusjon som nevnt i punkt 1,2 eller 4.

I tillegg skal utenlandske filialer i Norge som omfattes av finansierings-virksomhetsloven § 1-4 pkt. 4 og 5 levere RF-1173. Foretak som skal levere RF-1173 skal levere denne i stedet for Næringsoppgave 2 (RF-1167).

Til bruk ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for fastsettelse av formues- og inntektsskatt.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema