Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser mv. (RF-1501) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser (RF-1501) skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 18.12.2015 nr 1824 om årsregnskap for livsforsikringsselskap § 1-1, (og norske filialer av utenlandske livsforsikringsforetak), og forskrift 20.12.2011 nr 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak.

 

Dette vedleggsskjemaet kan du legge ved følgende skjema :

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema