Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak (RF-1503) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak (RF-1503) skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 18.12.2015 nr 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsselskap § 1-1 og norske filialer av utenlandske skadeforsikringsselskap.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema