Næringsrapport skatt

Næringsrapport skatt er en elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. Hvis løsningen passer for din bedrift, anbefaler vi at du bruker denne når du skal rapportere for 2020. Test-deg selv: Jeg er Næringsdrivende - kan jeg bruke Næringsrapport skatt?

Hvor finner du Næringsrapport skatt?

Se og levere Næringsrapport skatt for enkeltpersonforetak fra 7. april 2021.

Se og levere Næringsrapport skatt for aksjeselskap fra 22. februar 2021.

Om denne tjenesten

Du har samme frist for å levere Næringsrapport skatt som skattemeldingen. Frist for levering er 31.mai.

Du vil ha tilgang til Næringsrapport skatt dersom du har tilganger for å levere skattemelding for et AS eller en selvstendig næringsdrivende.

Du må logge deg på minimum nivå 3 (Min ID) for å benytte tjenesten.

Det er tilsvarende rollekrav for å levere Næringsrapport skatt som for henholdsvis RF-1028 (skattemelding for aksjeselskaper mv) og skattemelding for personlig næringsdrivende (RF-1030).

Næringsrapport skatt brukes til innrapportering av inntekt og formue, som gir grunnlag for riktig fastsettelse av skatt og eventuell folketrygdavgift.

Kort om rapporten

Med Næringsrapport skatt får du automatisk beregning av verdier underveis og en rapport som er bedre tilpasset din bedrift enn de gamle skjemaene

Med Næringsrapport skatt slipper du:

• å hente opp de skjemaene du skal bruke

• å gå frem og tilbake mellom skjemaene du skal levere

• å gjenta de samme opplysningene i ulike skjema, år etter år

Næringsrapport skatt er en del av Skatteetatens arbeid med forenkling for næringslivet. Vår ambisjon er å redusere næringslivets administrative kostnader. Næringsdrivende vil gjennom ny løsning kunne bruke mindre tid enn tidligere til innrapportering av skattemeldingen. Skatteetaten anbefaler at du tar i bruk Næringsrapport skatt, så sant denne passer for din bedrift

Hjelp og rettledning     

Feltene i Næringsrapport skatt inneholder utfyllende hjelpetekster. Du finner hjelpeteksten ved å trykke på spørsmålstegnet ved feltene. Du kan søke på postenes nummer eller på stikkord. Det kommer opp hint underveis som hjelper deg å fylle inn riktige verdier.

Innsending fra datasystem

Det er dessverre ikke mulig å sende inn Næringsrapport skatt via sluttbrukersystem. Du må da sende inn skattmelding med vedlegg.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema