Realisasjon av/fra landbrukseiendom (RF-1294) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

 Realisasjon av hele eller deler av landbrukseiendom.

 Du har samme frist for å levere RF-1294 som skattemeldingen eller selskapmeldingen.

 Skjemaet skal brukes av personlige eiere av landbrukseiendommer, når eiendommen eller deler av denne skal selges.

 Oversikt over uttak av visse eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema