Rederibeskatning (RF-1197) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1197 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skal leveres av alle selskaper som får formue og inntekt fastsatt etter skattelovens § 8-10.

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema