Regnskapsutdrag (RF-1045) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Frist for elektronisk innsending av RF-1045 er 31. mai.

 

Regnskapsutdraget skal brukes av utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk kontinentalsokkel/ i Norge og som er gjenstand for sentral ligning ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Regnskapsutdraget skal innsendes som vedlegg til skattemeldingen.

Foretak som er regnskapspliktige skal i tillegg fylle ut de samme skjema som skattytere hjemmehørende i Norge.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema