Korrigering av kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget i kraftanlegg (RF-1156) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1156 som skattemeldingen eller
selskapsmeldingen.

Kraftforetak som eier vannkrafterk skal innlevere ett skjema for hvert kraftanlegg som ligger i flere kommuner og dette inkluderer andel i reguleringsanlegg i andre kommuner. Skjemaet skal leveres selv om det ikke er foretatt investeringer/påkostninger i inntektsåret. I slike tilfeller skal man krysse av "Nei" i feltet for "Endringer i året?".

Skjemaet brukes til fastsettelse av kommunefordelingsnøkler for eiendomsskattegrunnlag.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema