Skattemelding for formue- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv skal leveres av alle som har drevet næringsvirksomhet i det aktuelle skattefastsettingsåret.

Første gang du åpner skattemeldingen blir du bedt om å velge næringsoppgave. Dersom du senere ønsker å endre næringsoppgave åpner du en ny versjon.

Start tjeneste

Her finner du en beskrivelse av hvordan du fyller ut og leverer skattemeldingen: Filmer med tips for næringsdrivende - Skatteetaten

Om denne tjenesten

Leveringsfristen for skattemelding for næringsdrivende for 2021 er 31. mai. Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Det er mulig å søke om utsatt frist for levering. 

Det er ikke adgang til å levere denne skattemeldingen med vedlegg på papir.

Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende og alle som har drevet næringsvirksomhet skal levere skattemelding for personlig næringsdrivende mv.

Fått feil skattemelding?

Har du mottatt «Skattemeldingen for personlig næringsdrivende mv.», skal denne leveres også i de tilfeller næringsvirksomheten har opphørt.

Har du i 2021 startet næringsvirksomhet og fått tilsendt «Skattemelding for formue- og inntektsskatt  ̶  lønnstakere og pensjonister mv», skyldes det at skattemyndighetene ikke har fått kjennskap til at du har startet næringsvirksomhet.

For å levere «Skattemelding for formue- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv», klikk på skjemalenken under «Hvor finner du skjema», deretter på knappen «Nytt skjema». Velg næringsoppgave etter innlogging (de fleste skal benytte Næringsoppgave 1 - RF-1175). Skattemelding for personlig næringsdrivende mv. åpnes da med samme forhåndsutfylte opplysninger som i den tilsendte skattemeldingen.

Skjema skal leveres på innehavers fødselsnummer.

Skattytere som skal levere skattemelding på vegne av avdød, kan ikke levere på Internett. Disse må levere på papir.

Som personlig næringsdrivende kan du fylle ut og sende inn egen skattemelding i Altinn.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.
Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innleveringsfristen.

 

Vedleggsskjema finner du under fanen Vedlegg når du har åpnet skjemaet. Benytter du Skattemelding for formue- og inntektsskatt for personlig næringsdrivende mv. (RF-1030) sammen med  Næringsoppgave 1 (RF-1175), kan vedleggsskjema også legges til direkte fra post i enten skattemeldingen eller næringsoppgave.

Skattemeldingen for personlig næringsdrivende består av ett hovedskjema (skattemeldingen), samt ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave 1).

Skattemelding for formue- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende mv. (RF-1030) er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har om deg enten fra interne registre eller som er tilsendt fra banker, forsikringsselskaper, evt. arbeidsgivere og andre offentlige etater. De forhåndsutfylte opplysningene gjelder i hovedsak dine personlige forhold. Du må selv legge til opplysninger om dine næringsforhold.
Opplysningene som finnes i den forhåndsutfylte skattemeldingen, kan også lastes ned til sluttbrukersystem som har integrasjon mot Altinn

Hjelp og rettledning

Følgende hjelp er tilgjengelig i skjema:
1. Skattefaglig hjelpetekster til postene (spørsmålstegn ved siden av skjemafelt)
2. Skattefaglig rettledning til Skattemelding for næringsdrivende mv. (RF-1030) og Næringsoppgave 1 (RF-1175).
3. Hjelp til hvordan benytte løsningen (navigering, prinsipper for verdioverføring mellom skjema etc)
 

Levering av skjema for 2017 eller tidligere år sendes inn som skannet vedlegg til e-kontaktskjemaet eller RF-1117 Klage på myndighetenes fastsetting av formues- og inntektssskatt.

Levering av skjema for 2018 gjøres via RF-1366 - Endringsmelding for formues- og inntektsskatt 2018 for personlige skattepliktige

Levering av skjema for 2019 gjøres via RF-1366 - Endringsmelding for formues- og inntektsskatt 2019 for personlige skattepliktige

Levering av skjema for 2020 gjøres via RF-1366 - Endringsmelding for formues- og inntektsskatt 2020 for personlige skattepliktige

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema