Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, får du et skatteoppgjør. Hvor lang tid dette tar, varierer. Det er løpende skatteoppgjør mellom slutten av mars og slutten av november. Når skatteoppgjøret ditt er klart sender vi deg et varsel på e-post eller sms.

Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, selv om du kontakter oss.

Hvis du har penger tilgode, vil du få disse utbetalt kort tid etter at du har mottatt beskjed om at skatteoppgjøret ditt er klart.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Skatteoppgjør i juni:

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Dette er skattepliktige med forholdsvis enkle skatteforhold.

Forfall for restskatt:

Restskatt over kr 1000 skal betales i to terminer og forfallet er 3 og 8 uker etter skatteoppgjørsdato. Første forfall er imidlertid ikke før 20.august.

Egenendring av skattegrunnlaget, klage og domstolsbehandling:

Dersom du oppdager  feil i opplysningene i skattemeldingen som har ført til for høyt eller lavt skattegrunnlag, kan du nå korrigere grunnlaget ved å levere endringsmelding. Du kan levere endringsmelding flere ganger, men meldingene må ha kommet til skattemyndighetene senest 3 år etter fristen for å levere skattemeldingen. For mer informasjon se skatteetaten.no.

Muligheten til å endre post i skattemeldingen ved endringsmelding gjelder ikke dersom du har mottatt varsel om skattemyndighetenes kontroll av opplysningene i posten.

Skattegrunnlag som er fastsatt av skattemyndighetene kan bare endres gjennom klage til Skatteklagenemnda. Du kan sende klagen via skatteetaten.no/klage eller i brev til skattekontoret. Klagen må være skriftlig og det må fremgå hva du ønsker å klage på og en begrunnelse for dette  Klagefristen er 6 uker fra du mottok vedtaket om myndighetsfastsettingen.

Skatteoppgjør til høsten:

Lønnstakere og pensjonister som skattekontoret trenger mer tid til å behandle, vil få skatteoppgjøret når det er ferdig behandlet. Fra medio august blir det løpende oppgjør frem til 1. desember. Restskatt under 1000 kroner forfaller 3 uker etter skatteoppgjørsdato. Restskatt over 1000 kroner forfaller med like beløp hhv 3 og 8 uker etter skatteoppgjørsdato. Vi viser forøvrig til skattekalenderen på Skatteetaten.no.

Spørsmål til skatteoppgjøret

For å kunne lese skatteoppgjøret, må du ha installert en PDF-leser. Du kan laste ned Adobe Reader gratis her.

Vennligst vent til du har fått skatteoppgjøret før du tar kontakt med skatteopplysningen eller skatteoppkrever.

Skatt til gode

Vær oppmerksom på at selv om skatteoppgjøret viser at du har skatt til gode, er det ikke sikkert at du får beløpet utbetalt. Skylder du skatt for tidligere år, vil tilgodebeløpet bli brukt til å dekke dette. Tilgodebeløpet kan også bli brukt til å dekke bl.a. skyldig arveavgift, bidragsgjeld, visse kommunale avgifter og årsavgift for bil.

Hvordan kommer skattepengene?

Skattepengene blir overført til bankkonto du har oppgitt eller sendt på utbetalingskort.

Skattekontoret eller kemneren kan ikke fremskynde utbetalingen til deg.

Om personvern

Skattedirektoratet er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven for skatteoppgjøret på Internett. Opplysningene behandles med hjemmel i lov.

Opplysningene er underlagt Skatteetatens taushetsplikt, og Skattedirektoratet har iverksatt sikkerhetstiltak.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Skatteetaten:

Kontaktinformasjon

Vanlige spørsmål og svar om skatteoppgjøret

Åpne kontaktskjema