Skattetrekksmeldingen sendes til enkeltpersoner med utstedt skattekort eller forskuddsskatt. Du må være registrert som e-bruker for Skatteetatens tjenester for å se skattetrekksmeldingen elektronisk.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Skattetrekksmeldingen distribueres hele året.

Tilgjengelig for alle e-brukere med skattekort eller forskuddsskatt.

Tjenesten krever personlig pålogging.

Sikkerhetsnivå 2 .

Skattetrekksmeldingen informerer om skattetrekket, det vil si den trekktabell og/eller prosentsats som arbeidsgiver skal trekke skatt etter, samt grunnlaget for beregningen av dette. Du skal kontrollere grunnlaget og eventuelt endre skattekort. Ved endring av skattekort mottar du en ny skattetrekksmelding. Meldingen opplyser også om hvilke arbeidsgivere som har hentet skattekort ditt.

Du skal ikke sende og/eller levere skattetrekksmeldingen til din arbeidsgiver. Fra og med 2014 må arbeidsgiver hente skattekort for sine ansatte elektronisk fra Skatteetaten.

Du kan lese mer på www.skatteetaten.no

Trenger du hjelp?

Telefon: 800 800 00

Epost

Åpne kontaktskjema