Bestillingsskjemaet benyttes av virksomheter som ønsker å koble seg til det moderniserte Folkeregisteret

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal benyttes dersom virksomheten ønsker tilgang til det moderniserte folkeregisteret.

Alle virksomheter med et norsk organisasjonsnummer kan benytte skjemaet.

Både virksomheter som allerede har tilgang til folkeregisteropplysninger via Skatteetatens distributør og virksomheter som ikke har slik tilgang, må benytte søknadsskjemaet for å få tilgang til det moderniserte folkeregisteret.

Den som fyller ut skjemaet må ha Altinn-rollen Begrenset signeringsrett, Kontaktperson for NUF eller være Daglig leder / Administrerende direktør.

Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Skjemaet kan ikke benyttes av privatpersoner.

I skjemaet vil du få beskjed om å fylle ut opplysninger om din virksomhet og hvilken rettighetspakke du søker tilgang til. Du må også akseptere et sett standard vilkår for å få tilgang. Etter innsendelse vil en saksbehandler motta og behandle søknaden, før du får en tilbakemelding på søknaden.

Dette skjemaet er definert med private rettigheter, dvs at innsendt henvendelse, mottakskvittering og svar ikke vil kunne sees i Altinn av andre enn deg selv.

Trenger du hjelp ?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. Telefon: 800 80 000

kontakt

Åpne kontaktskjema