Om denne tjenesten

Fristen for å søke om utsettelse for levering av skattemeldingen for næringsdrivende klienter for inntektsåret 2022 er 31.05.2023. Skjema for søknad om utsatt frist for inntektsåret 2022 er tilgjengelig fra 02.01.2023 til og med 31.05.2023.

Skjema skal benyttes av regnskapsførere og revisorer som søker utsatt frist for levering av skattemelding for sine klienter.

Regnskapsførere og revisorer som bistår næringsdrivende klienter kan søke om utsettelse for sine klienter ved å levere RF-1113 elektronisk via Altinn.

Regnskapsførere og revisorer som skal levere skattemelding for klienter hvor det skal søkes utsettelse på leveringsfristen skal levere søknadsskjema på regnskapsfører eller revisors fødsels-eller organisasjonsnummer.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering kan utføres med rollen Begrenset signeringsrettighet, Regnskapsfører med signeringerett eller Ansvarlig revisor.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema