Skjema benyttes av regnskapsførere og revisorer for å søke om utsatt leveringsfrist på inntil en måned for inntil 10% av klientmassen.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Fristen for å søke om utsettelse for levering av skattemeldingen for klienter for inntektsåret 2018 er 31.05.2019. Skjema for søknad om utsatt frist for inntektsåret 2018 er tilgjengelig fra 02.01.2019 til og med 31.05.2019.

Skjema benyttes av regnskapsførere og revisorer for å søke om utsatt leveringsfrist. Dersom søknaden innvilges gis det frist til 30.juni 2019 for en mindre andel av klientmassen.

Regnskapsførere og revisorer som skal levere skattemelding for klienter hvor det skal søkes utsettelse på leveringsfristen skal levere søknadsskjema på regnskapsfører eller revisors fødsels-eller organisasjonsnummer.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering kan utføres med rollen Begrenset signeringsrettighet, Regnskapsfører med signeringerett eller Ansvarlig revisor.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema