Fristen for å søke om utsettelse for levering av skattemeldingen for næringsdrivende er 31.05.2021. Regnskapsførere og revisorer kan søke om utstt frist for levering av klienters skattemelding til 20. august. På grunn av koronapandemien er fristen forlenget og søknaden er ikke begrenset til 10% av klientmassen. Du kan se bort i fra utsettelsesdatoen 30. juni i altinn- skjemaet RF-1113. Antall klienter i skjemaet må grosses opp hvis du skal levere for flere enn 10% av klientene. Vi oppfordrer likevel regnskapsførere og revisorer til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Om denne tjenesten

Fristen for å søke om utsettelse for levering av skattemeldingen for næringsdrivende klienter for inntektsåret 2020 er 31.05.2021. Skjema for søknad om utsatt frist for inntektsåret 2020 er tilgjengelig fra 04.01.2021 til og med 31.05.2021.

Skjema skal benyttes av regnskapsførere og revisorer som søker utsatt frist for levering av skattemelding for sine klienter.

Regnskapsførere og revisorer som bistår næringsdrivende klienter kan søke om utsettelse for sine klienter ved å levere RF-1113 elektronisk via Altinn.

Som følge av koronapandemien er det gjort følgende endringer for næringsdrivende:

  • Fristen for utsettelse er forlenget fra 30. juni til 20. august og
  • Begrensningen til 10 % av klientmassen gjelder ikke for næringsdrivende klienter

Disse endringene gjelder ikke søknad om utsettelse på vegne av klienter som er lønntakere eller pensjonister.

Regnskapsførere og revisorer som skal levere skattemelding for klienter hvor det skal søkes utsettelse på leveringsfristen skal levere søknadsskjema på regnskapsfører eller revisors fødsels-eller organisasjonsnummer.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering kan utføres med rollen Begrenset signeringsrettighet, Regnskapsfører med signeringerett eller Ansvarlig revisor.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema