Om denne tjenesten

Frist for å søke om utsatt frist for levering av skattemeldingen er 30.04.2023.

Lønnstakere og pensjonister som ønsker å søke om utsatt frist for levering av skattemeldingen.

Skjema skal leveres på privatpersonens fødselsnummer.

Den som skal levere skattemelding som det søkes om utsatt leveringsfrist for, kan søke.

For å fylle ut søknaden kreves rollen Regnskapsmedarbeider

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet

Om du ikke har disse rollene, må du få noen til å delegere dem til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Kontroller at du har de nødvendinge rollene i god tid før frist for å søke utsettelse.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema