Skjema benyttes av de som ønsker å søke om utsatt frist for levering av skattemelding for privatpersoner (lønnstakere og pensjonister).

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Frist for å søke om utsatt frist for levering av skattemeldingen er 02.05.2017.

Skjema benyttes av de som ønsker å søke om utsatt frist for levering av skattemelding for privatpersoner.

Skjema skal leveres på privatpersonens fødselsnummer.

Den som skal levere skattemelding som det søkes om utsatt leveringsfrist for, kan søke.

For å fylle ut søknaden kreves rollen Regnskapsmedarbeider

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema