Om denne tjenesten

Fristen for å søke om utsettelse for levering av skattemeldingen for næringsdrivende for inntektsåret 2020 er 31.05.2021. Skjema for søknad om utsatt frist for inntektsåret 2020 er tilgjengelig fra 04.01.2021 til og med 31.05.2021. Dersom søknaden innvilges gis det inntil en måneds utsettelse.

Skjemaet skal sendes inn av næringsdrivende  som søker utsatt leveringsfrist for RF-1030 for næringsdrivende, RF-1028, RF-1215 eller RF-1245.


Skjema kan ikke brukes av skattepliktige etter petroleumsskatteloven som leverer skattemelding RF-1323. De må kontakte Oljeskattekontoret for å søke om utsettelsen.


Lønnstakere og pensjonister skal bruke  RF-1115. Regnskapsførere og revisorer som bistår næringsdrivende klienter kan søke om utsettelse til 30. juni for inntil 10% av klientene ved å levere RF-1113 elektronisk via Altinn.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering kan utføres med rollen Begrenset signeringsrettighet, Kontaktperson for NUF, Regnskapsfører med signeringerett eller Ansvarlig revisor.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter. 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema