Alle næringsdrivende kan benytte søknadskjemaet til å søke om utsettelse for levering av skattemelding for næringsdrivende. Fristen for å søke om utsatt frist er 31. mai.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Fristen for å søke om utsettelse for levering av skattemeldingen for næringsdrivende for inntektsåret 2018 er 31.05.2019. Skjema for søknad om utsatt frist for inntektssåret 2018 er tilgjengelig fra 02.01.2019 til og med 31.05.2019.Dersom søknaden innvilges gis det frist til 30.juni 2019.

Skjemaet skal sendes inn av næringsdrivende  som ønsker utsatt leveringsfrist for RF-1030 for næringsdrivende, RF-1028, RF-1215 eller RF-1245.


Skjema kan ikke brukes av skattepliktige etter petroleumsskatteloven som leverer skattemelding RF-1323. De må kontakte Oljeskattekontoret for å søke om utsettelsen.


Lønnstakere og pensjonister skal bruke  RF-1115. Regnskapsførere og revisorer kan søke for flere klienter samtidig ved å bruke RF-1113.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering kan utføres med rollen Begrenset signeringsrettighet, Kontaktperson for NUF, Regnskapsfører med signeringerett eller Ansvarlig revisor.

Mangler du disse rollene må du få noen til å gi dem til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter. 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema