Skjema skal benyttes for innmelding og utmelding, og endring av kontaktinformasjon i Skatteetatens oppgavegiverregister for tredjepartsopplysninger. 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved behov.

For å korrigere opplysninger sendt inn til oppgavegiverregister må nytt skjema med korrekt informasjon sendes inn.

Skatteetatens systemer benytter organisasjonsnummer som identifiseringsnøkkel. Det betyr at nytt skjema må vise til riktig organisasjonsnummer for oppgavegiver. Man kan endre opplysninger flere ganger om nødvendig.

Alle virksomheter som leverer tredjepartsopplysninger/grunnlagsdata kan benytte skjemaet. Du velger hva slags oppgavetype det skal endres kontaktopplysninger for i skjemaet.

Merk at skjemaet ikke kan benyttes for innmelding av ordningene "gaver til organisasjoner" og "tilskudd til vitenskapelig forskning/yrkesopplæring".

 

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet,Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Ansvarlig revisor.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innberetningsfristen.

For å innrapportere tredjepartsopplysninger må oppgavegiverens ni-sifrede organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret benyttes.

Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Ingen lovhjemmel er knyttet til dette skjemaet.

Skatteetatens oppgavegiverregister henter automatisk oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.
 
Eventuelle endringer av kontaktinformasjon, dvs navn og telefonnummer / mobilnummer for kontaktperson må meldes inn via Altinn-skjema  RF-1312 Tredjepartsopplysninger - Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret

Trenger du hjelp?

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no

Tlf: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Åpne kontaktskjema