Utleie mv. av fast eiendom (RF-1189) Vedlegg

Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1189 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skjemaet skal leveres av alle som har skattepliktige utleieinntekter fra fast eiendom i Norge og i utlandet når utleien drives utenom næringsvirksomhet slik at utleieinntektene ikke er tatt med i næringsoppgaven. Skjemaet skal også leveres for utleie av tomt og grunn, for eksempel jordbruksareal. l tillegg skal skjemaet brukes når eieren yter føderåd i form av borett utenom jord- og skogbruk. Det er ikke plikt til å levereskjemaet ved utleie av

- fritidsbolig som eieren bruker selv i rimelig omfang
- boligeiendom der utleieinntektene er skattefrie

Er du i tvil om du har plikt til å levere skjemaet, se skatteloven § 7-2, se brosjyre om skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom på skatteetaten.no eller ta kontakt med skattekontoret.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema