Behovskartlegging for opprettelse av vergemål

Skjemaet skal brukes i forbindelse med opprettelse av et nytt vergemål. Det skal gi statsforvalteren nyttig informasjon om personens behov for bistand fra verge.

Finn skjemaet på srf.apps.altinn.no

Om denne tjenesten

Behovskartlegging for opprettelse av vergemål.

: Skjemaet kan sendes inn av personen selv, nærstående eller andre som har informasjon om personens behov for vergemål. Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Ingen vedlegg er nødvendig.

Skjemaet skal brukes for å gi statsforvalteren gi informasjon om personens behov for bistand fra verge.

Ved spørsmål, gå til Kontaktskjema

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, gå til Kontaktskjema

Åpne kontaktskjema