Forespørsel om endring av vergefullmakt

Skjemaet skal brukes i forbindelse med endring av et eksisterende vergemål. Det skal gi statsforvalteren informasjon om det er endringer i vergehavers behov/ønsker for bistand.

Finn skjemaet på srf.apps.altinn.no

Om denne tjenesten

Skjemaet skal gi statsforvalteren informasjon om det er endringer i vergehavers behov/ønsker for bistand. Det kan både være å legge til nye legitimasjoner og å fjerne eksisterende legitimasjoner.

Skjemaet skal normalt fylles ut av vergen eller vergehaveren. Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Ingen vedlegg nødvendig.

Skjemaet skal gi statsforvalteren informasjon om det er endringer i vergehavers behov/ønsker for bistand. Det kan både være å legge til nye legitimasjoner og å fjerne eksisterende legitimasjoner.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema