Skjema for melding om behov for vergemål for mindreårig person brukes for å melde fra om mindreårige med behov for verge eller dersom det er behov for midlertidig verge eller setteverge.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Sendes inn: Ved behov

Dersom skjema for melding om behov for vergemål for mindreårig person er sendt inn med feil kontaktes din lokale vergemålsmyndighet. Finn din Statsforvalter på

www.statsforvalteren.no

Melding om behov for vergemål for mindreårig person kan sendes inn av pårørende, vergen, barnevernet eller andre offentlige instanser

En melding om behov for vergemål for mindreårig person skal sendes inn ved behov jf. vergemålsloven § 16, § 27, § 34 annet ledd eller § 54.

Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

Kapittel 3. Vergemål for mindreårige - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#map003

 

§ 16. Hvem som er verge for den mindreårige - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#16

 

§ 27. Midlertidig oppnevning av verge - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#27

 

§ 34. Vergens habilitet - annet ledd -

http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#34

 

§ 54. Opplysningsplikt for institusjoner mv. - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#54

Skjema for melding om behov for vergemål for mindreårig person brukes for å melde fra om mindreårige med behov for verge jf. § 16 eller dersom det er behov for midlertidig verge eller setteverge jf. vergemålsloven § 27 og § 34 annet ledd.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema