Skjema for å melde fra om behov for vergemål for voksne. Skjemaet brukes også ved melding om endringer i et eksisterende vergemål.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Sendes inn: Ved behov

Dersom skjema for Melding om behov for vergemål er sendt inn med feil kontaktes din lokale vergemålsmyndighet. Finn din statsforvalter på

www.statsforvalteren.no

Meldingen skal sendes inn av institusjonen der personen er innlagt, av boformen hvor personen oppholder seg eller av ansvarlige ved sosialtjenesten eller helse- og omsorgstjenesten i kommunen, jf. vergemålsloven § 57.

En melding om vergemål sendes inn dersom en person trenger bistand eller antas å trenge bistand til å ivareta sine egne økonomiske  eller personlige interesser på grunn av sin fysiske og/eller psykiske tilstand eller funksjonsevne.

Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

For å oppfylle vilkårene for vedtak om vergemål for voksne skal det foreligge en legeerklæring. Se Vilkår for opprettelse av vergemål under «Nyttige linker».

Legeerklæringen kan, om den foreligger, vedlegges meldingen eller sendes direkte vil vergemålsmyndigheten.

Benytt skjema for erklæring (GA-8026 Legeerklæring) fra lege (eller annen sakkyndig) ved melding om vergemål.

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

§ 57. Meldeplikt for institusjoner og andre - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#57

Skjema for å melde fra om behov for vergemål for voksne. Skjemaet brukes også ved melding om endringer i et eksisterende vergemål.

En melding om behov for vergemål sendes inn dersom en person trenger bistand eller antas å trenge bistand til å ivareta sine egne økonomiske eller personlige interesser på grunn av sin fysiske og/eller psykiske tilstand eller funksjonevne.

Meldingen behandles av statsforvalteren i fylket der personen er folkeregistret. Hvis det er snakk om å frata den rettslige handleevnen helt eller delvis, skal saken behandles av tingretten.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema