Skjema for samtykkeerklæring brukes for å samtykke i forbindelse med opprettelse av vergemål.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Sendes inn: Ved samtykke ved opprettelse av vergemål.

Dersom skjema for Samtykkeerklæring er sendt inn med feil kontaktes din lokale vergemålsmyndighet. Finn din Statsforvalter på

www.statsforvalteren.no

Dersom personen som har behov for vergemål er samtykkekompetent, skal vedkommende samtykke i opprettelse, omfang og valg av verge. Det er ikke krav om samtykke ved fratakelse av rettslig handleevne. Det er personen med behov for vergemål som selv sender inn skjema.

Skjemaet benyttes i forbindelse med opprettelse av vergemål dersom personen som har behov for vergemål er samtykkekompetent.

Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

§ 20. Vilkår for vergemål  - annet ledd -

http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#20

 

§ 48. Finansielle eiendeler som skal forvaltes av statsforvaleren  - annet ledd -

http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#48

Skjema for samtykkeerklæring brukes for å samtykke i forbindelse med opprettelse av vergemål.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema