Skjema er et samleskjema for 9 ulike søknadsskjema:

 • GA-8030 - Arveforskudd eller gave
 • GA-8031 - Kjøp av eiendom
 • GA-8032 - Salg av fast eiendom eller bolig
 • GA-8033- Avhending av løsøre
 • GA-8034 - Gjeldsstiftelse
 • GA-8035 - Bruk av kapital
 • GA-8036 - Odelsrett
 • GA-8037 - Utlån av PUVs midler
 • GA-8038 - Annet

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Sendes inn: Ved behov

Dersom skjema for søknad om fylkesmannens godkjenning er sendt inn med feil kontaktes din lokale vergemålsmyndighet. Finn din fylkesmann på

https://www.vergemal.no

Søknad om fylkesmannes godkjenning sendes inn av vergen.

Søknad om fylkesmannes godkjenning sendes inn når det skal gjøres disposisjoner som krever fylkesmannens samtykke.

Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med  sikkerhetsnivå 3 eller høyere .

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

Kapittel 6. Vergens utførelse av vergeoppdraget  - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#map006

§ 31 - § 47

Skjema for søknad om fylkesmannens godkjenning jf. vergemålsloven §§ 39-45 og 47.

 

Skjema er et samleskjema for 9 ulike søknadsskjema:

 • GA-8030 - Arveforskudd eller gave
 • GA-8031 - Kjøp av eiendom
 • GA-8032 - Salg av fast eiendom eller bolig
 • GA-8033- Avhending av løsøre
 • GA-8034 - Gjeldsstiftelse
 • GA-8035 - Bruk av kapital
 • GA-8036 - Odelsrett
 • GA-8037 - Utlån av PUVs midler
 • GA-8038 - Annet

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema