Skjema der vergen bekrefter at han/hun tar på seg vergeoppdraget og er inneforstått med oppgaver, ansvar og plikter som dette medfører.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Dersom skjema for vergeerkæring er sendt inn med feil kontaktes din lokale vergemålsmyndighet. Finn din statsforvalter på

www.statsforvalteren.no

Vergeerklæring sendes inn av vergen som en bekreftelse på at man påtar seg vergeoppdraget.

Vergeerklæringen skal sendes inn av vergen etter oppnevnelse for å bekrefte samtykket til vergeoppdraget jf. vergemålsloven § 28 første ledd.

Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Politiattest (gjelder ikke nærstående)

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

Kapittel 5. Oppnevning av verger mv. - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#map005

 

§ 28. Hvem som kan oppnevnes som verge. Antall verger  - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#28

 

Kapittel 6. Vergens utførelse av vergeoppdraget  - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#map006

Skjema der vergen bekrefter at han/hun tar på seg vergeoppdraget og er inneforstått med oppgaver, ansvar og plikter som dette medfører.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema