Tjeneste for å søke om tillatelse til å utføre arbeid på eller ved veg.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Hvis du skal arbeide på eller ved en veg, og arbeidet krever varsling eller sikring, må du søke om tillatelse. Skjemaet skal brukes hvis arbeidet foregår på eller ved en riksveg eller fylkesveg, eller hvis du skal bruke offentlige skilt ved arbeid på en privat veg.

Ansatte i virksomheter som skal søke om arbeidsvarsling må få tilgang til tjenesten på vegne av virksomheten.

Gyldige kursbevis for ansvarshavende og stedsansvarlige - Varsling og sikringsplan - Alle nødvendige tillatelser. For eksempel gravetillatelse avkjørselstillatelse, dispensasjon fra byggegrense m.m.

Åpne kontaktskjema