Fellesskapsløyver for gods- og turvogn

Alle som skal drive gods- og eller/persontransport med motorvogn mot vederlag, må ha løyve. Løyve for godstransport med motorvogn gir innehaver rett til å drive godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg. Løyve for persontransport med motorvogn utenfor rute (turvognløyve) gir innehaveren rett til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for over åtter personer i tillegg til førersetet.

Statens vegvesen - skjema for transportløyve

Om denne tjenesten

Alle som ønsker å drive med godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger, over 3500 kg, og alle som ønsker å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for over åtter personer i tillegg til førersetet.

Krav til vedlegg:

  • Garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på kr. 85 000 for det første løyvet og på kr. 47 000 for løyver utover dette
  • Politiattest på transportleder og virksomhet i original, bestilles fra politiet
  • Attest fra Skatteetaten
  • Firmaattest og konkursregisterattest. Løyvemyndighetene henter ut disse.
  • Vitnemål for bestått eksamen fra en av departementets godkjente faglige teoretiske løyveutdanninger
  • Dokumentasjon på teoridelen for førerprøven eller kopi av førerkort. Klasse C1 eller D1 (etter kunnskapsløftet, eller klasse C, CE og D (etter andre utdanningsløp).
  • Dersom transportleder er en annen enn daglig leder/styreleder må dokumentasjon på fast og vedvarende tilknytning til virksomheten legges ved.

Statens vegvesen region vest ved Nasjonal transportløyve er ansvarlig for å tildele fellesskapsløyver for gods- og turvogntransport.

Et fellesskapsløyve er ei godkjenning fra løyvemyndigheten på at du oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet med buss eller lastebil innenfor EØS.

Vilkår for begge typer fellesskapsløyve:

Dersom ikke særlige grunner taler mot det kan løyve tildeles søker som:
a. driver en fast og varig virksomhet i Norge,
b. har god vandel,
c. har tilfredsstillende økonomisk evne, og
d. har tilstrekkelig faglig kompetanse.

Statens vegvesen - saksgang ved søknad om fellesskapsløyve

Løyvedokumentet skal følge med i motorvognen når en kjører løyvepliktig transport. Løyvedokumentet kan ikke lånes eller leies ut til andre, og skal alltid ligge i motorvognen transporten blir gjennomført med.

Statens vegvesen - Generell informasjon om fellesskapsløyver

Gebyr

For behandling av søknad om løyve for godstransport og turvognløyve skal søkeren betale et gebyr på 3 800 kroner til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet. For attesterte kopier skal søkeren betale et behandlingsgebyr på 1 120 kroner.

Klage

Du kan etter forvaltningsloven § 29 klage på vedtak om tildeling av løyve, eller vedtak om avslag på løyvesøknad. Klagefristen er 3 uker fra mottak av vedtak. Et vedtak er ikke endelig før klagefristen er utløpt og eventuell klage er ferdigbehandlet.

Åpne kontaktskjema