Om denne tjenesten

Tjenesten kan brukes regelmessig.

Kan tas i bruk umiddelbart.

Feilinnsending

Kontrollorgan/verksteder som trenger å endre på innsendt informasjon må ta kontakt med Statens vegvesen ved TK-tjenester.Lenken "lag ny kopi" kan brukes.

Tjenesten kan brukes av alle godkjente verksteder/kontrollorgan eller de som ønsker å bli det.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Samferdsel.
Skjemaet leveres på Juridisk enhet, eller bedrift.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollene, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

I selve skjemaet er det tilgjengeliggjort opplasting av vedlegg, som f.eks. PDF-utgave av førerkort.

Statens vegvesen sin klient for å kunne endre på informasjonen på et eksisterende verksted/kontrollorgan eller søke om å bli et nytt verksted/kontrollorgan.

Kontaktinformasjon

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet.

Telefon: 81535080

Åpne kontaktskjema