Virksomheter som er valgt ut til å svare på undersøkelsen, skal gi opplysninger om antall leverte egenmeldinger, tapte arbeidsdager og tapte dagsverk. Opplysningene belyser utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på kjønn, næring og fylke. Egenmeldt sykefravær produserers i samarbeid med NAVs sykemeldingsregistre over legemeldt sykefravær.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Kvartalsvis

Feilinnsending

Er skjemaet sendt inn med feil eller mangelfulle opplysninger, ta kontakt med faglig brukerstøtte.

Bare virksomheter (bedrifter, underenheter) som er trukket ut til å være med i undersøkelsen, skal levere skjemaet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen  Utfyller/innsender.

Det er virksomheter (bedrifter, underenheter) som skal levere opplysninger.

For foretak med flere virksomheter (bedrifter, underenheter) ligger skjemaet i meldingsboksen til virksomheten (bedriften, underenheten). På siden Min meldingsboks der du velger hvem du skal representere, klikker du på Vis flere i nedtrekkslista og merker av for Vis også underenhet (bedrift). Skjemaet skal nå være tilgjengelig i meldingsboksen til virksomheten.

For foretak med én virksomhet finnes skjemaet i meldingsboksen til foretaket (det juridiske organisasjonsnummeret). Dette skjemaet er merket med virksomhetens organisasjonsnummer på den første siden i skjemaet.

Spørsmål om skjemaet?

E-post: sykefra@ssb.no

Telefon: 62 88 51 90

Åpne kontaktskjema