Foretak som er valgt ut til å svare på undersøkelsen, skal gi opplysninger om tilsådd og høstet areal, avling av eng og andre grovfôrvekster og poteter og korn til krossing. Opplysningene brukes til å utarbeide offisiell statistikk til bruk både innenfor privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Årlig.

Svarfrist er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen.

Bare foretak som er trukket ut til å være med i undersøkelsen, skal levere skjemaet.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender, Ansvarlig revisor, Regnskapsfører uten signeringsrett eller Regnskapsfører med signeringsrett. 

Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Skjemaet ligger i foretakets innboks.

Når skjemaet er sendt inn, vil dere motta et referansenummer som kvittering på at dataene er sendt. Alle innsendte skjema ligger i «Arkiv».

Feilinnsending
Er skjemaet sendt inn med feil eller mangelfulle opplysninger, kan det sendes inn på nytt ved å finne skjema i «Arkiv» og trykke på «Lag ny kopi».

Spørsmål om skjemaet?

Mer informasjon finner du her

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema