Vedleggskrav for søknad om å bli registrert som EØS-advokat i Norge


Følgende dokumenter skal sendes sammen med søknaden:

  • Kopi av advokatbevilling fra hjemlandet. 
  • Erklæring fra ansvarlig myndighet (normalt landets advokatforening) om at advokatbevillingen er intakt og hvor det fremgår at søker innehar tillatelse til å utøve advokatvirksomhet og at ansvarlig myndighet ikke har noen pågående sak mot deg. Erklæringen kan ikke være eldre enn 3 måneder.
  • Kopi av pass eller annen offisiell dokumentasjon som viser statsborgerskap.

 

< Tilbake til informasjon om Advokat (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner)

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema