Vedleggskrav for søknad om norsk advokatbevilling når du har advokattittel fra annet EØS-land eller Sveits


Følgende dokumenter skal sendes sammen med søknaden:

  • Kopi av advokatbevilling fra hjemlandet.
  • Erklæring fra ansvarlig myndighet (normalt landets advokatforening) om at advokatbevillingen er intakt og hvor det fremgår at søker innehar tillatelse til å utøve advokatvirksomhet og at ansvarlig myndighet ikke har noen pågående sak mot deg. Erklæringen kan ikke være eldre enn 3 måneder.
  • Original norsk politiattest eller politiattest fra hjemlandet. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder.
  • Kopi av pass eller annen offisiell dokumentasjon som viser statsborgerskap. 

I tillegg må du kunne godtgjøre ett av følgende to alternative vilkår:

  • Bestått en prøve i Norge som viser at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk rett (egnethetsprøve). Egnethetsprøven arrangeres av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og består av et halvårlig kurs hvor man har en språkdel og en del som omfatter norsk rett.
  • Godtgjøre å ha drevet advokatvirksomhet i Norge i minst tre år som registrert EØS-advokat samt få en attest som bekrefter at du i denne perioden primært har jobbet med norsk rett. 

De alternative vilkår gjelder ikke for borgere med advokatbevilling fra Norden. For mer informasjon, ta kontakt med Tilsynsrådet.

 

< Tilbake til informasjon om Advokat (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner)

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema