Dette skjema benyttes ved korrigering av inn- og utførselsdeklarasjoner dersom man ikke har tillatelse til elektronisk omberegning i TVINN.
For mer informasjon vedrørende elektronisk omberegning, klikk her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Brukes i forbindelse med korrigering av inn- og utførselsdeklarasjoner.
Ett skjema kan omfatte flere deklarasjoner dersom det vedrører samme firma og samme årsak.
Skjema gjelder ikke for:
• Refusjon av særavgifter i forbindelse med gjenutførsel
• Refusjon av særavgifter i forbindelse med avgiftsfri bruk
• Refusjon av merverdiavgift i forbindelse med gjenutførsel til firmaer som ikke er registrert for merverdiavgift.
Ved ønske om refusjon av ovennevnte tilfeller må henvendelsen rettes til Skatteetaten som rette forvaltningsmyndighet.

Ønskede vedlegg opplyses i skjema.

Alle eksportører, importører og deres representanter (transportører/speditører mv.) unntatt privatpersoner kan benytte skjemaet.
Privatpersoner kan søke via toll.no sin side her.

For å benytte denne tjenesten trenger du Altinnrollen Regnskapsmedarbeider.

Personvern i Tolletaten.

Les om dette her

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp?
Kontakt oss her

Åpne kontaktskjema