Lærer i grunnopplæringen og/eller morsmålslærer

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Finn skjemaet på udir.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner til Utdanningsdirektoratet.

 • Bildesiden i passet ditt.
 • Vigselsattest eller utskrift fra folkeregisteret dersom du har byttet navn.
 • Vitnemål og karakterutskrifter.
 • Arbeidsattester.
 • Autoriserte oversettelser av alle dokument som ikke er på norsk, engelsk, dansk eller svensk. (Kopi av dokumentene må vedlegges både på originalspråket og i oversettelse).
 • Dokumentasjon på gode norskkunnskaper dersom du søker om godkjenning som morsmålslærer.

Dersom utdanningen din er fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits må du i tillegg legge ved kopi av:

 • Svar på søknad om generell godkjenning fra NOKUT.

Merknader

 • Arbeidsattester
  Du bør dokumentere all relevant arbeidserfaring med arbeidsattester. Dette kan telle positivt for utfallet av søknaden din.
 • Oversettelse
  Hvis ikke dokumentene dine er på norsk, engelsk, dansk eller svensk, må du få dem oversatt av en statsautorisert translatør. Du kan benytte autoriserte translatører i andre land. Hvis det ikke finnes en autorisert translatør for det aktuelle språket, kan du benytte en oversetter uten autorisasjon. Legg også ved kopi av originaler når du legger ved oversatte dokumenter. Her er en oversikt over autoriserte translatører i Norge.
 • Morsmålslærer

Dersom du er lærer fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits, må du dokumentere gode norskkunnskaper for å få godkjenning som morsmålslærer. Kravet om gode norskkunnskaper kan du dokumentere på minst én av følgende måter:

 • Fullført faget norsk (393 timer) i norsk videregående opplæring.
 • Eksamen i norsk (trinn 3) for utenlandske studenter ved universitetene.
 • Fullført studium i høyere utdanning med minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.
 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (tidligere kalt Bergenstesten) med minimum 450 poeng eller bestått etter ny vurderingsordning fra og med høsten 2009.
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere VOX) med resultatet B2 på alle fire delprøver.
 • Minst fem års relevant arbeidserfaring fra Norge med norsk som arbeidsspråk.

Språkkrav for lærere

Det stilles ikke krav til språkkunnskaper for å få godkjenning som lærer.


Språkkrav for morsmålslærere

Det stilles krav om gode språkkunnskaper i norsk for å jobbe som morsmålslærer. Lærere fra land utenfor EU/EØS eller Sveits må dokumentere gode norskkunnskaper for å få godkjenning. Lærere fra land innenfor EU/EØS eller Sveits må dokumentere gode norskkunnskaper ved eventuell ansettelse

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

For å få godkjenning som lærer må du tilfredsstille kravene i § 14-1 i forskrift tilopplæringsloven. I tillegg må du tilfredsstille minst ett av kravene i §§ 14-2, 14-3 eller 14-4.Dersom du søker om godkjenning som morsmålslærer må du tilfredsstille minst ett avkravene i § 14-5. Søkere med utdanning fra land innenfor EU/EØS eller Sveits må eventuelt også oppfylle kravene i yrkeskvalifikasjonsloven §§ 2 og 8, og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner § 3-3.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Utdanningsdirektoratet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland,
0135 Oslo

E-post: post@utdanningsdirektoratet.no
Tlf: 23 30 12 00

Åpne kontaktskjema