Ansettelse

Lønn

Permisjoner og ferie

Permittering

Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans. Arbeidsgiver fritas samtidig fra å betale lønn til arbeidstaker i en begrenset periode. For å redusere de økonomiske skadevirkningene av koronautbruddet er reglene om permittering midlertidig endret.

Sykdom

Helse-, miljø og sikkerhet (HMS)

Opphør av arbeidsforhold

Trenger du hjelp?

Våre bedriftsveiledere sitter klar for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Norge. Tjenesten er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukerservice 800 33 840 Skriv til oss
Åpne kontaktskjema