Ansettelse

Lønn

Permisjoner og ferie

Sykdom

Helse-, miljø og sikkerhet (HMS)

Opphør av arbeidsforhold

Koronaviruset - covid-19

Trenger du hjelp?

Våre bedriftsveiledere sitter klar for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Norge. Tjenesten er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukerservice 800 33 840
Åpne kontaktskjema