Styringsrett og medbestemmelsesrett

Arbeidsgiver har rett til å ta beslutninger i virksomheten gjennom arbeidsgivers styringsrett. De ansatte har imidlertid en medbestemmelsesrett som innebærer at de skal ha innflytelse på avgjørelsene som tas.


Arbeidsgivers styringsrett

I styringsretten ligger retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet samt å ansette og si opp arbeidstakere. Styringsretten er ikke lovfestet, men ligger til grunn i alle arbeidsforhold og er akseptert i rettspraksis. Styringsretten er begrenset av arbeidsavtalen, eventuelle tariffavtaler, praksis og en rekke lover, som for eksempel arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillingsloven og folketrygdloven.

Arbeidstilsynet om arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse

Ansattes medbestemmelsesrett

Arbeidstakerne har rett til medbestemmelse ved beslutninger som er av betydning for arbeidsforholdet. Prinsippet om medbestemmelsesrett er fastslått i Grunnloven. Medbestemmelsesretten er også inntatt i andre lover. Eksempelvis følger det av arbeidsmiljøloven at arbeidstakerne skal medvirke ved utformingen av systemer som brukes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. Det finnes også bestemmelser om verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøloven om krav til medvirkning

Arbeidsmiljøloven om verneombud

Arbeidstilsynet om verneombudets oppgaver og roller

Kontakt og hjelp:

Arbeidstilsynet

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema