HMS-kort

Bygge- og anleggsbransjen samt renholdsbransjen er pålagt å utstyre arbeidstakerne med HMS-kort.


HMS-kort for renholdsbransjen

Alle virksomheter som selger renholdstjenester er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Dette gjelder også enkeltpersonforetak. Hvis det benyttes innleide arbeidstakere har utleievirksomheten ansvar for å utstyre de innleide arbeidstakerne med HMS-kort. Kravet til HMS-kort er en del av godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter. HMS‑kort koster 107,50 kroner + mva., og er gyldig i to år fra utstedelsesdato.

Arbeidstilsynet om HMS-kort i renholdsbransjen

 

HMS-kort for bygge- og anleggsnæringen

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha HMS-kort. Dette gjelder også enkeltpersonforetak. Det er arbeidsgiver eller enkeltpersonforetaket som skal sørge for at alle har gyldig HMS-kort. Hvis det benyttes innleide arbeidstakere har utleievirksomheten ansvar for å utstyre de innleide arbeidstakerne med HMS-kort. Kravet om HMS-kort gjelder også støttefunksjoner som renhold, kantinedrift og lignende, når de er fast etablert innenfor anleggets område. Personer som transporterer varer til byggeplassen skal utstyres med HMS-kort hvis arbeidet skjer regelmessig. Også håndverkervirksomheter som tilbyr tjenester i forbrukermarkedet må utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. HMS‑kort koster 107,50 kroner + mva., og er gyldig i to år fra utstedelsesdato.

Arbeidstilsynet om HMS-kort i bygge- og anleggsnæringen

 

Kontakt og hjelp: 

Arbeidstilsynet

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema