Innreisekarantene, testing og registrering før innreise

For å redusere spredningen av koronaviruset har myndighetene vedtatt regler om koronasertifikat, plikt til innreisekarantene, attest på negativ test og test ved ankomst til Norge. Er du arbeidsgiver er det viktig at du holder deg oppdatert om myndighetenes anbefalinger og vedtak.


Innreisekarantene, koronasertifikat og krav om testing

Utenlandske arbeidstakere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal i innreisekarantene i 10 døgn. Innreisekarantenen kan avsluttes ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Dette gjelder også ved mellomlanding i områder med karanteneplikt. Områder med karanteneplikt er merket med rødt, mørkerødt, lilla eller grått på Folkehelseinstituttets kart. Arbeidstakere som ankommer Norge og ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere dette med godkjent koronasertifikat, skal ved innreise ha en attest som viser negativt test for SARS-CoV-2. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Innreisende over 16 år skal registrere sin innreise før ankomst til Norge.

Folkehelseinstituttet – kart over land/områder i Europa

Digital reiseregistrering

UDI - regler om innreise for utenlandske statsborgere

Unntak fra innreisekarantene

Personer som kan dokumentere at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge, er unntatt innreisekarantene.

Karantenesjekken - se hvilke regler som gjelder for deg

Forhåndsgodkjenning av innkvarteringssted

Arbeidsgivere- eller oppdragsgivere som tilbyr oppholdssted til arbeidstakere eller arbeids- eller oppdragstakere som skal i innreisekarantene, må søke om å få innkvarteringen forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Arbeidsgivere må ikke søke om forhåndsgodkjenning dersom arbeidstakerne er fullvaksinerte eller har hatt covid-19 i løpet av de siste 6 månedene. Da kan arbeidstakerne bo i ordinær innkvartering.

Arbeidsgivere kan spørre arbeidstakerne som kommer fra eller via land med karanteneplikt, om de har tatt koronavaksine for å finne ut hvilken type innkvartering de skal ha. Å spørre arbeidstakerne om de har tatt koronavaksine, er et kontrolltiltak. Kontrolltiltaket må dere drøfte med de tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet - godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Krav til isolasjon

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 skal isolere seg. Det samme gjelder personer som er i innreisekarantene eller smittekarantene, og som utvikler symptomer på covid-19. Perioden for isolering skal være i samsvar med helsedirektoratets anbefalinger. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Strengere lokale/kommunale bestemmelser om karanteneplikt

Enkelte kommuner har strengere regler for karantene og isolering enn det som gjelder nasjonalt.

For å finne ut om det gjelder egne regler for en bestemt kommune, kan du søke på kommunenavnet i søkefeltet "Søk hos Norsk Lovtidend" på Norsk Lovtidend, og sjekke kommunens hjemmeside.

Norsk Lovtidend avdeling II

Straff

Forsettlig eller grovt uaktsomme brudd på karantene- eller isolasjonsplikten straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema