Innreisekarantene, koronasertifikat og test ved ankomst til Norge

For å redusere spredningen av koronaviruset har myndighetene vedtatt regler om koronasertifikat, plikt til innreisekarantene, attest på negativ test og test ved ankomst til Norge. Er du arbeidsgiver er det viktig at du holder deg oppdatert om myndighetenes anbefalinger og vedtak.


Koronasertifikat og krav om testing

Utenlandske arbeidstakere som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge, er unntatt innreisekarantene, og trenger ikke fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land de kommer fra.

Regler om innreisekarantene gjelder for reisende fra røde, mørkerøde, lille og grå land. Innreisekarantenen kan avsluttes ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Folkehelseinstituttet – kart over land/områder i Europa

Helsenorge - om koronasertifikat

Om innreisekarantene 

Utenlandske arbeids- og oppdragstakere som har fått innreise etter de søknadsbaserte ordningene som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet, skal gjennomføre innreisekarantene på et egnet oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet eller på et karantenehotell. Arbeidstilsynet skal forhåndsgodkjenne egnet oppholdssted.

UDI - regler om innreise for utenlandske statsborgere

Regjeringen – Revidert rundskriv om karantenehotell (G-23/2021)

Helsenorge – regler ved innreise til Norge

Covid-19-forskriften om karanteneplikt ved ankomst til Norge

Dokumentasjon på egnet oppholdssted ved annet karantenested enn karantenehotell

For å være unntatt fra krav om karantenehotell må arbeidstaker som har karanteneplikt ved innreise kunne vise frem bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted. Bekreftelsen kan gis i form av et ferdig utfylt bekreftelsesskjema, eller en tilsvarende skriftlig bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver som bekrefter at oppholdsstedet oppfyller kravene. Arbeidstakeren skal selv, i sin innreiseregistrering, fylle ut informasjon om oppholdsstedet. Dette skal samsvare med bekreftelsen fra arbeidsgiver.

Helsedirektoratet – informasjon til reisende og arbeidsreisende som ankommer Norge

Forhåndsgodkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Ved annet karantenested enn karantenehotell må innkvarteringen du som arbeidsgiver eller oppdragsgiver stiller til disposisjon for utenlandske arbeidstakere i innreisekarantene forhåndsgodkjennes av Arbeidstilsynet. I søknaden om godkjenning av innkvarteringssted må arbeidsgiver dokumentere at det er mulig å bo der uten å ha kontakt med andre. Arbeidstaker skal ha eget bad og eget kjøkken eller matservering, og enerom med TV og internett.

Arbeidstilsynet - godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Helsedirektoratet – krav til karantenested

Arbeidstilsynet – om kontroll av smitteverntiltak ved karantene

Krav til isolasjon

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 skal isolere seg. Det samme gjelder personer som er i innreisekarantene eller smittekarantene, og som utvikler symptomer på covid-19. Perioden for isolering skal være i samsvar med helsedirektoratets anbefalinger. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Dekning av utgifter til innreisekarantene

For bedrifter som er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal drift, medfører karantenereglene store kostnader. Det er derfor etablert en ordning som skal dekke noen av utgiftene virksomhetene har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene. Ordningen går ut på at bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker på 1000 kroner. Ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 30. juni 2021.

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene

Unntak fra innreisekarantene for personer som ankommer Norge

Det finnes en rekke unntak fra kravet om innreisekarantene for personer som ankommer Norge. Oversikt over unntakene finner du på Helsenorges nettsider.

Helsenorge om reiser til og fra utlandet

Regjeringen - spørsmål og svar om innreisekaranteneregler

Utenriksdepartementets reiseråd

Utenriksdepartementet - informasjon om reiser og koronavirus

Folkehelseinstituttet - smittevernråd for reiser

Covid-19-forskriften om karanteneplikt ved ankomst til Norge

Strengere lokale/kommunale bestemmelser om karanteneplikt

Enkelte kommuner har innført strengere regler for karantene og isolering enn det som gjelder nasjonalt.

For å finne ut om det gjelder egne regler for en bestemt kommune, kan du søke på kommunenavnet i søkefeltet "Søk hos Norsk Lovtidend" på Norsk Lovtidend, eller sjekke kommunens hjemmeside.

Norsk Lovtidend avdeling II

UDI om koronasituasjonen

Straff

Forsettlig eller grovt uaktsomme brudd på karantene- eller isolasjonsplikten straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Helsenorge om karantene og isolasjon

Regjeringen om karantene og isolering

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema