Innreisekontroll og begrenset adgang til Norge

Som følge av covid 19 pandemien kan restriksjoner på innreise endre seg raskt. Det er også begrensninger i utlendingers adgang til innreise til Norge.


Utenriksdepartementets reiseråd

Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise. Sjekk Utenriksdepartementets oversikt over land med reiseråd.

Utenriksdepartementet - informasjon om reiser og koronavirus

Utenriksdepartementets reiseinformasjon

Helsedirektoratets reiseråd

Innreiserestriksjoner

For å trygge folkehelsen ved utbrudd av covid-19, er det vedtatt innreiserestriksjoner for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. Det er en rekke unntak fra innreiserestriksjonene. Oppdatert informasjon om reglene om innreiserestriksjoner finner du hos UDI. Det gjelder fortsatt strenge regler for koronasertifikat, negativ test før innreise, test ved innreise, reiseregistrering, karantene og karantenehotell.

Regjeringen - om innreise til Norge

Helsenorge - om koronasertifikat

UDI om koronasituasjonen

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Politiet om grensepassering

Tollvesenet om koronasituasjonen

Kompensasjon til arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner

Arbeidsgivere skal betale lønnskompensasjon til ansatte som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner under pandemien. Kompensasjonen du som arbeidsgiver har plikt til å utbetale utgjør 70 prosent av sykepengegrunnlaget, begrenset oppad til 70 prosent av 6G (tilsvarer maksimalt 35 472 kroner i måneden). Som arbeidsgiver kan du søke om refusjon fra NAV. Det gis bare refusjon for dager den ansatte faktisk skulle ha jobbet. Første dag med kompensasjon er 29. januar 2021. For arbeidstakere som har tatt ut ferie etter 29. januar kan du som arbeidsgiver gjøre disse dagene om til arbeidsdager. Det du har forskuttert til arbeidstakeren skal du rapportere til a-ordningen som lønn.

NAV om refusjon ved innreiseforbud under pandemien

Registrering av innreise til Norge

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70. For informasjon om innreise, testing og karantene - ring 815 55 015 (fra Norge) eller +47 21 93 78 40 (fra utlandet).

Digital reiseregistrering

Regjeringen om registrering av innreise til Norge

Smittevernråd ved reisevirksomhet

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du oppdaterte smittevernråd ved reise. Medarbeidere som befinner seg i områder med utbrudd av covid-19 bør registrere seg i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering.

Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reiser

Helsenorge - om reiser til og fra utlandet

Utenriksdepartementets reiseregistrering

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema