Isolasjon og smittekarantene på grunn av covid-19

Arbeidstaker som har fått påvist covid-19 skal isoleres. Er du arbeidsgiver er det viktig at du holder deg oppdatert om myndighetenes anbefalinger og vedtak.


Plikt til isolering ved bekreftet smitte

Person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og har symptomer skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i egen bolig eller på et annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Personer i innreisekarantene som under opphold på karantenehotell får plikt til å isolere seg fordi de er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, skal snarest mulig tilbys et egnet oppholdssted for gjennomføring av isolasjon av kommunen.

Helsedirektoratets om isolasjon

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19 forskriften)

Krav om smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, og som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede, skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har karanteneplikt som følge av dette og skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest eller PCR-test. Ved negativt testresultat på døgn 7 etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Smittekarantene etter første ledd gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:
a. har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato,
b. har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Unntaket gjelder bare dersom personen testes daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

Personer i karantene som utvikler akutt luftveisinfeksjon, med feber, hoste eller tung pust, skal teste seg.

Personer i smittekarantene skal oppholde seg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Personer i smittekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Foreldre og barn i smittekarantene kan gjennomføre samvær i karantenetiden.

Helsedirektoratet om smittekarantene

FHI om nærkontakter og smittekarantene

Unntak fra smittekarantene

Personer som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport og personell som jobber i barneverninstitusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede o.l., er unntatt fra smittekarantene i arbeidstiden etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Unntaket gjelder bare dersom de er fullvaksinert og bruker munnbind i arbeidstiden.

Straff

Forsettlig eller grovt uaktsomme brudd på karantene- eller isolasjonsplikten straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema