Isolasjon på grunn av covid-19

Arbeidstaker som har fått påvist covid-19 skal isoleres. Er du arbeidsgiver er det viktig at du holder deg oppdatert om myndighetenes anbefalinger og vedtak.


Plikt til isolering

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og skal så langt det er mulig ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand.

Personer i innreisekarantene som under opphold på karantenehotell får plikt til å isolere seg fordi de er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, skal snarest mulig tilbys et egnet oppholdssted for gjennomføring av isolasjon av kommunen.

Perioden for isolering skal være i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger.

Helsedirektoratets anbefalinger om isolering

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19 forskriften)

Straff

Forsettlig eller grovt uaktsomme brudd på karantene- eller isolasjonsplikten straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema