Regler om smitteforebygging på arbeidsplasser

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene. Ansatte og besøkende/kunder må gis nødvendig opplæring og informasjon.


Bransjespesifikke råd og regler

For en rekke virksomheter gjelder bransjespesifikke råd og regler som skal redusere spredningen av covid-19. Dette gjelder serveringssteder, kollektivtransport, treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller, kjøpesentre, butikker, bingohaller, bibliotek, museer, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

FHI om bransjespesifikke råd og regler

Smitteforebyggende tiltak for alle virksomheter

Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare.

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte.
  2. Avstand og redusert antall nærkontakter
  3. God hånd- og hostehygiene, og godt renhold

FHI - råd til arbeidsplasser og virksomheter

FHI - rengjøring ved covid-19 - råd til virksomheter utenfor helsetjenesten

FHI - råd om hånd- og hostehygiene

Arbeidstilsynet - koronavirus og forebyggende smitteverntiltak på arbeidsplassen

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. Arbeidsgivere kan gjøre individuelle vurderinger for enkeltansatte som har behov for å være fysisk på jobb, av hensyn til den ansattes individuelle situasjon. 

Regjeringen - strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

Avstand og bruk av munnbind

Det anbefales å holde 1 meters avstand til personer man ikke bor sammen med eller tilsvarende nære. Munnbind anbefales hvis det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende. Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

På steder hvor mange bor tett kan det være vanskelig for den enkelte å klare å holde avstand og begrense antallet kontakter. Arbeidsplasser der ansatte lever tett på hverandre over tid, som for eksempel brakkerigger, kan derfor være spesielt utsatt for smittespredning.

FHI - råd til steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.)

Reiser må inngå i risikovurderingen

Arbeidsgiver må gjøre en risikovurdering av jobbreiser. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du reiseråd i forbindelse med det nye koronaviruset.

Reiserådene bør benyttes og følges nøye av virksomheter som har medarbeidere i de aktuelle områdene hvor det er utbrudd. Medarbeidere som befinner seg i slike områder bør registrere seg i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering: Reiseregistrering.no

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema